Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek od posiadania psów na rok 2008


UCHWAŁA NR X / 62 / 2007

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1/ (Dz U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki opłaty od posiadania psów:

1. na terenie miasta 50,

2. na wsi 25 od pierwszego psa, od każdego następnego 50 zł.

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do końca miesiąca lutego danego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa.

§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkasentów do poboru tej opłaty oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa oddzielna uchwała Rady Miejskiej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/171/2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pełczycach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-12-2007 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2007 10:29