Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 24/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 24/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 81 855 zł,

Zadania własne 81 855 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 81 855 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000 zł

§ 2030 6 000 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 75 855 zł,

§ 2030 75 855 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 111 660 zł,

Zadania własne 111 660 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100zł, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 zł,

§ 4400 100 zł

Dział 750 Administracja publiczna 10 435 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 8 151 zł,

§ 4240 500 zł,

§ 4380 100 zł,

§ 4440 1 551 zł,

§ 4750 6 000 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000 zł,

§ 4240 2 000 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność 284 zł,

§ 4210 284 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 zł,

§ 4280 400 zł,

§ 4300 5 600 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 300 zł,

§ 4170 300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 300 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 200 zł,

§ 4210 200 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 100 zł,

§ 4210 100 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 81 855 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000 zł,

§ 4010 6 000 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 75 855 zł,

§ 3110 75 855 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 2 270 zł,

rozdz. 85332 Wojewodzkie urzędy pracy 2 270 zł,

§ 4248 1 086 zł,

§ 4249 362 zł,

§ 4748 617 zł,

§ 4749 205 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 7 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 7 000 zł,

§ 4210 6 000 zł,

§ 4280 1 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 400 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 400 zł,

§ 4210 3 400 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 29 805 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 zł, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 zł,

§ 4300 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 10 435 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 8 311 zł,

§ 4210 6 660 zł,

§ 4300 1 651 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000 zł,

§ 4210 2 000 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność 124 zł,

§ 4430 124 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 zł,

§ 4210 6 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 300 zł,

§ 4610 300 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 9 700 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 700 zł

§ 4810 9 700 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 2 270 zł,

rozdz. 85332 Wojewodzkie urzędy pracy 2 270 zł,

§ 4218 1 190 zł,

§ 4219 396 zł,

§ 4308 513 zł,

§ 4309 171 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 1 000 zł,

§ 3020 1 000 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 81 855 zł,

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

- w rozdz. 85219 o kwotę 6 000 zł dotację celową na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

- w rozdz.85295 o kwotę 75 855 zł dotację celową na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 20 105,

w tym: rozdz. 70005 o kwotę 100 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75023 o kwotę 8 151 zł zwiększono

rozdz. 75023 o kwotę 8 311 zł zmniejszono

rozdz. 75075 o kwotę 2 000 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75095 o kwotę 284 zł zwiększono

rozdz. 75095 o kwotę 124 zł zmniejszono

rozdz. 75412 o kwotę 6 000 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75647 o kwotę 300 zł, zwiększono i zmniejszono

rozdz. 85332 o kwotę 2 270 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 90095 o kwotę 1 000 zł zwiększono i zmniejszono

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 700 zł i rezerwy celowej (rad sołeckich) w wysokości 9 000 zł łącznie o kwotę 9 700,

rozdz. 80101 o kwotę 200 zł,

rozdz. 80195 o kwotę 100 zł,

rozdz. 90095 o kwotę 6 000 zł,

rozdz. 92195 o kwotę 3 400 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:03