Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 15 /07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 15 /07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 252 895 zł,

Zadania własne 252 895 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 118 809 zł,

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 111 210 zł,

paragraf 2920 111 210 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 141 685 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow 141 685 zł,

paragraf 2030 141 685 zł

§ 2. 1. Wydatki zwiększa się o kwotę 221 658 zł,

Zadania własne 221 658 zł,

Dział 600 Transport i łączność 4 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 000 zł

- wydatki bieżące 4 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 56 300 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 56 300 zł

- wydatki bieżące 56 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 900 zł

- wydatki bieżące 900 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 15 373 zł

rozdz. 80110 Gimnazjum 15 373 zł

- wydatki bieżące 15 373 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 100 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100 zł

- wydatki bieżące 1 100 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 141 685 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow 141 685 zł,

- wydatki bieżące - 141 685 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 2 000 zł,

- wydatki bieżące 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 300 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 300 zł,

- wydatki bieżące - 300 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 79 973 zł,

Zadania własne 79 973 zł,

Dział 600 Transport i łączność 4 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 000 zł

- wydatki bieżące 4 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 56 300 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 56 300 zł

- wydatki bieżące 56 300 zł

z tego

wynagrodzenia 4 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 900 zł

- wydatki bieżące 900 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 2 300 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 300 zł

- wydatki bieżące 2 300 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 15 373 zł

rozdz. 80110 Gimnazjum 15 373 zł

- wydatki bieżące 15 373 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 100 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 100 zł

- wydatki bieżące 1 100 zł

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 141 685 zł,

§ 3. Nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 111 210 zł.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W dochodach zwiększono o kwotę 252 895

- w rozdz. 75801 część subwencji oświatowej 111 210 zł,

- w rozdz. 85415 Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 141 685 zł

2. W wydatkach zwiększono o kwotę 141 685

- w rozdz. 85415 wydatki bieżące na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 141 685 zł

3. W wydatkach zmniejszono rezerwę o kwotę 2 300 zł

- ogólną o kwotę 2 000 zł zwiększając rozdz. 92195

- celową rad sołeckich o kwotę 300 zł zwiększając rozdz. 92605

4. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach o 77 673

w tym: rozdz. 60016 o kwotę 4 000 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75023 o kwotę 56 300 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75412 o kwotę  900 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 80110 o kwotę 15 373 zł, zwiększono i zmniejszono

rozdz. 85154 o kwotę 1 100 zł zwiększono i zmniejszono

5. Planowane dochody minus wydatki tj. nadwyzka w wysokości 111 210 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 24-05-2007 19:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2007 19:01