Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 16/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


ZARZĄDZENIE Nr 16/2006

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PEŁCZYCE

z dnia 12 kwietnia 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,także grzebowiskspalarni zwłok zwierzęcychich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawydnia 13 września 1996 r.utrzymaniu czystościporządkugminach (Dz. U.2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,także grzebowiskspalarni zwłok zwierzęcychich części.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościzakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,tym:

a) posiadać atestowane urządzeniaśrodki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchniękubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatekilości równej, co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia,sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatekczasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

- zadaszenieściany izolowanecelu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

-dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

-podłogęodpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

2) zapewnićrazie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

3) posiadać doświadczeniezakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę,liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami,których mowaust. 2 sąszczególności:

1) zaświadczeniewpisieewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,których mowaust. 1 pkt 1,

3) umowastałej współpracyweterynarzem

4) umowaświadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcęinnej gminie przed złożeniem wnioskuwydanie zezwoleniazakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,także grzebowisk,

5) świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osóbktórych mowaust. 1 pkt 5

6) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca,którym mowaust. 1 pkt 5.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościzakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczązakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,której mowapkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawydnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalnośćmiejscu ogrodzonym,

5) posiadać zadaszony obiekt,odpowiednio wydzielonymi boksami,których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościzakresie prowadzenia grzebowiskspalarni zwłok zwierzęcychich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczązakresie prowadzenia grzebowiskspalarni zwłok zwierzęcychich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,której mowapkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawydnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalnośćmiejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcychich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcychich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzeniaśrodki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcychich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości,szczególności poprzez rozwieszeniemiejscach publicznych, położonych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

§ 6

Zarządzenie wchodziżyciedniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-04-2006 22:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2006 22:47