Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, Przedsiębiorstwa Rolniczo-Handlowego ROLMIX

 Pełczyce; 12 kwietnia 2011 r.

RRO – 6220/07/11   

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 12 kwietnia  2011 r., postępowania administracyjnego na wniosek

Przedsiębiorstwa Rolniczo-Handlowego

ROLMIX

Przelewice 20

74-210 Przelewice

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„ Budowa myjni dwustanowiskowej na terenie bazy transportowej należącej do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Handlowego „ROLMIX” Sp. z o.o. w Niesporowicach.

W związku z § 3 ust.1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500  w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 12-04-2011 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2011 14:48